Повідомлення про наміри встановлення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послугу з постачання теплової енергії для Шепетівського підприємства теплових мереж

admin В Новини Немає коментарів

Керуючись ст.10 п.4, п.5  Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  № 2189-VIII від 09 листопада 2017 року, Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, Шепетівське підприємство теплових мереж виконало розрахунок тарифів на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії на жовтень 2022-вересень 2023рр., з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат.

       Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року з врахуванням змін  Постанови КМУ № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами). Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Закону України “Про теплопостачання”, ст. 20, тарифи на теплову енергію  повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії  і є регульованими та встановлюються органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством. Підприємством було проведено розрахунки тарифів на жовтень 2022-вересень 2023 рр., на  теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат.

Плановий тариф на теплову енергію складатиме ( структура додається):

• Для населення  у розмірі – 2 968,73 грн/Гкал (з ПДВ)

• Для бюджетних установ у розмірі – 3 133,67 грн/Гкал (з ПДВ)

• Для інших споживачів ( крім населення)   у розмірі – 4 486,18 грн/Гкал (з ПДВ)

Плановий тариф на послугу з постачання теплової енергії, що дорівнює вартості теплової енергії для споживачів категорії «населення» у розмірі  – 2968,73 грн/Гкал (з ПДВ).  

Діючі тарифи встановлені  відповідно до  рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради за № 368 від 11.11.2021 року «Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії для Шепетівського підприємства теплових мереж»

     Тариф на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

-для населення – 2548,38 грн/Гкал  (з ПДВ);

     Тариф на послугу з постачання теплової енергії для «населення» – 2548,38 грн/Гкал (з ПДВ).

Тариф на теплову енергію  для бюджетних установ- 4160,06 грн./Гкал (з ПДВ);

Тариф на теплову енергію для  інших споживачів (крім населення) у розмірі 7671,11 грн./Гкал (з ПДВ), встановлені  відповідно до рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради за № 376 від 18.11.2021 року «Про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії для Шепетівського підприємства теплових мереж».

      Для розрахунків планових тарифів прийнята фактична собівартість надання послуг, за попередній період роботи підприємства (базовий період -2021 рік), з врахуванням прогнозу індексів подорожчання цін виробників промислової продукції на 2022-2024 рр., з дотриманням вимог постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами) (далі-Порядок). Формування тарифів здійснено на основі річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на жовтень 2022-вересень 2023рр.

    Річний план  складено відповідно до річної потреби обсягу споживання теплової енергії з врахуванням питомих витрат теплової енергії на потреби опалення житлових та громадських споруд, визначені згідно  вимогам довідника “Норми  та вказівки по нормуванню витрат палива  та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні” (КТМ 204 України 244-94). При розрахунку планового корисного відпуску здійснювалося коригування планової річної потреби Гкал, де бралися фактичні дані показників приладів обліку по домівках та спорудженнях за останні два роки, та виводилося середнє споживання.

Для забезпечення  споживачів тепловою енергією на плановий період (з жовтня 2022 по вересень 2023 року) підприємству необхідно відпустити 30 554,94 Гкал, в тому числі за категоріями:

  – Населення – 23 706,08 Гкал

  – Бюджетні установи – 5 227,93 Гкал

  -Інші споживачі  1620, 93 Гкал

Основними факторами, що вплинули на зміну тарифів на теплову енергію та послуги з  постачання теплової енергії є:

Витрати на природний газ.

Відповідно до Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 (зі змінами) ціна природного газу визначається як середня ціни природного газу, що склалася у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує планованому періоду або ціни природного газу, визначеної в довгостроковому контракті з постачальником природного газу (за наявності укладеного контракту). Так згідно укладеного контракту між Шепетівським підприємством теплових мереж та ТОВ «ГК Нафтогаз Трейдінг» передбачено фіксовану ціну природного газу до 01.06.2022 року. У зв’язку з чим витрати по статті у грошовому виразі розраховані з  урахуванням позиції постанови КМУ № 467 п.21¹,  від 10.06.2020 року, як  середня ціна природного газу, що склалась у ліцензіата протягом опалювального періоду, що передує плановому. Середня ціна природного газу (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу) по категоріям споживачів визначалася на підставі актів приймання-передачі ТОВ «ГК Нафтогаз Трейдінг» за опалювальний сезон 2021-2022 років, та в плановому тарифі становить:

-Населення- 6183,33 грн/тис.м.куб. без ПДВ.

– Бюджетні установи- 10 009,59 грн/тис.м.куб. без ПДВ.

– Інші споживачі (крім населення)- 13 023,56 грн/тис.м.куб. без ПДВ.

   Крім того, послуга транспортування для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи (розподіл потужності) за 1000 куб.м на добу НАК «Нафтогаз України» – становить 124,16 грн. без ПДВ. коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,58 грн. ( постанова НКРЕКП від 24.12.19 № 3013).

Планова річна замовлена потужність на жовтень 2022 – вересень 2023 складає 4 887,28 тис.м.куб. Вартість розподілу природного газу, що здійснює ПАТ «Шепетівкагаз» становить 1070,00 грн/тис.м3 без ПДВ (Постанова НКРЕКП 22.12.2021 року № 2778).

Витрати на електроенергію.

Планування витрат на придбання електроенергії для технологічних потреб розраховане виходячи з середньої ціни, що склалася за шість календарних місяців, що передують плановому періоду. Вартість електроенергії збільшилась на 28,90 %. Середня ціна 1 кВт.год. електроенергії на плановий період складає 4,46 грн. без ПДВ за 1кВт (II клас напруги) в чинних 3,46  грн. без ПДВ за 1кВт.

Витрати на водопостачання та водовідведення.

Витрати по статті розраховані відповідно до діючих на момент розрахунку плану цін, а саме, на послуги Шепетівського ПВКГ :-централізоване водопостачання – 24,52 грн за куб.м. без ПДВ;-централізоване водовідведення – 24,89 грн за куб.м. без ПДВ;

Центр БМЕУ:-централізоване водопостачання – 23,10 грн за куб.м. без ПДВ;  -централізоване водовідведення – 15,96 грн за куб.м. без ПДВ.

З врахуванням прогнозу індексів подорожчання цін виробників промислової продукції на 2022-2024 рр. Вартість водопостачання та водовідведення збільшилась на 24,33 %.

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи:

Витрати на оплату праці визначені у відповідності до Закону України “Про оплату праці”, Кодексу законів України про працю, нормативних актів з питань оплати праці, Галузевої угоди на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями), положень діючого Колективного договору із змінами та доповненнями. Витрати на оплату праці визначені виходячи з прожиткового мінімуму на працездатну особу з 1 грудня 2022 року –2684 грн., встановленому  Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» № 1928 – IX від 02.12.2021 року. В розрахунок тарифу увійшли тільки ті посади, які задіяні підприємством у ліцензованих видах діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та послуги з постачання теплової енергії.

Відповідно до положень Колективного договору мінімальна тарифна ставка (оклад)  за просту некваліфіковану працю встановлена у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, мінімальна тарифна  ставка  робітника 1 розряду  прийнята у розмірі 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за видами робіт, а саме: експлуатація та обслуговування обладнання котелень, теплових пунктів, теплових та електричних мереж – 1,66. У діючому тарифі фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік  у розмірі 2481 грн .

Пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились також відрахування на соціальні заходи.

Амортизація основних засобів.

Сума амортизації розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Витрати на матеріальні ресурси та інші прямі витрати

До складу увійшли витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, та інші матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення основного технологічного процесу виробництва теплової енергії.

Інші прямі витрати прийняті на рівні фактичних витрат за попередній період роботи підприємства, які скориговані з урахуванням прогнозу індексів подорожчання цін виробників промислової продукції на 2022-2024 рр., та включає: витрати на обслуговування засобів вимірювальної техніки (огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), які є власністю ліцензіата та/або перебувають у нього в користуванні (крім вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії) і використовуються у технологічному процесі виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг, послуги сторонніх організацій: з обслуговування, охорони,  навчання з охорони праці, атестація робочих місць, тощо.

 Витрати на екологічний податок та по податку на землю заплановані відповідно до факту 2021 року та декларації за 2021, 2022 роки.

Витрати по статті розподілені у ”Загальновиробничих витратах”, ”Адміністративних витратах”.

    До складу статті ”Загальновиробничі  витрати” включені витрати, які пов’язані з :

– витрати з оплати праці на управління виробництвом;

– відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

– амортизація виробничих фондів;

– витрати на утримання, експлуатацію і ремонт обладнання та автотранспортної техніки;

– витрати паливо-мастильних матеріалів для роботи автотранспорту, розраховані відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 року №43 (із змінами і доповненнями, останні з яких внесено наказом Міністерства інфраструктури України від 24.01.2012 року №36 “Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”) з урахуванням фактичних витрат за 2021 рік;

– витрати на охорону праці та техніку безпеки, визначені у відповідності з вимогами ст. 19 Закону України «Про охорону праці» загальновиробничого персоналу;

– витрати на зв’язок;

– витрати на оплату службових відряджень;

Обсяг витрат визначений на підставі аналізу за попередній рік з урахуванням змін у плановому періоді, прогнозу індексів подорожчання цін виробників промислової продукції на 2022-2024 рр. у такому періоді та розподілено між видами ліцензованої діяльності пропорційно до сум прямих витрат  собівартості.

До складу статті ”адміністративних витрат” включені загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, відповідно до постанови №869 та розподілені пропорційно сумі виробничої собівартості зокрема:

– витрати з  оплати праці аппарату управління, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури;

– відрахування на соціальні заходи, розраховані виходячи з встановлених законодавством розмірів відрахувань;

– витрати на оплату службових відряджень;

– витрати на утримання, експлуатацію та ремонт автотранспорту;

– амортизація основних фондів;

Обсяг витрат визначений на підставі аналізу за попередній рік з урахуванням змін у плановому періоді, прогнозу індексів подорожчання цін виробників промислової продукції на 2022-2024 рр. у такому періоді та розподілено пропорційно сумі виробничої собівартості.

”Витрати на збут”  в тарифах не розраховувалися.

До складу витрат з операційної діяльності не ввійшли:

– суми безнадійної дебіторської заборгованості;

– суми штрафів, пені;

– собівартість виробничих запасів.

Перерахування вартості теплової енергії.

Відповідно до пунктів 108-110 Постанови КМУ №869 від 01.06.2011 (зі змінами), підприємством в запропонованому тарифі врахована різниця між фактичними та плановими витратами тільки по категорії споживачів «Бюджет». В опалювальному сезоні 2021-2022 років відповідно до Постанови КМУ № 1209 від10.11.2021 року Шепетівське підприємство теплових мереж щомісячно проводило зміну розміру нарахувань за теплову енергію для категорії споживачів «Інші споживачі», (крім категорії «населення» та «бюджетні установи», що було передбачено вищевказаною постановою)  підставою була  фактична ціна природного газу, придбаного підприємством  (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки (націнки) постачальника), у порівнянні з ціною  природного газу, що врахована у структурі тарифів, встановлених рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради за № 376 від 18.11.2021 року, для зазначеної категорії споживачів. Для населення застосовувався збитковий тариф попереднього опалювального періоду 2020/2021рр, відповідно до умов Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., від  30 вересня 2021 року (далі- Меморандум) який був економічно необґрунтованим.

Плановий прибуток ( обігові кошти).

Відповідно до п. 12  постанови КМУ №467 від 10.06.2020 року «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» в проекті тарифів враховані обігові кошти за рахунок планового прибутку в розмірі 4 % від повної планованої собівартості теплової енергії. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі коли такі витрати не відшкодовуються діючим тарифом.

     Крім того,  відповідно до  п. 59 Порядку 869 у вартість послуг з постачання теплової енергії не включалися витрати, пов’язані з абонентським обслуговування, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку теплової енергії. Також на виконання вимоги пункту 6 частини першої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №808 № «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», розмір плати за абонентське обслуговування буде розрахований та повідомлений органу місцевого самоврядування додатково.

Порівняльний аналіз чинних тарифів до запропонованих планових тарифів.

Найменування показниківДіючі тарифи з ПДВПроект тарифів з ПДВ%відхилення
Для потреб населення
Теплова енергія2548,382968,7316,5%
Послуг з постачання теплової енергії2548,382968,7316,5 %
Для потреб бюджетних установ
Теплова енергія4160,063133,67-32,7%
Для потреб інших споживачів (крім населення)
Теплова енергія7671,114486,18-71%

       Діючі на сьогоднішній день тарифи не дозволяють Шепетівському підприємству теплових мереж  вчасно розраховуватись за спожиті енергоносії,  сплачувати до бюджету  обов’язкові податки та збори, дотримуватись вимог законодавчих актів у сфері оплати праці, своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з відповідними організаціями за виконані роботи та надані послуги та одночасно надавати споживачам у повному обсязі послуги з постачання теплової енергії.

       Враховуючи вищевикладене, з метою мінімізації збитків підприємства, забезпечення відшкодування всіх економічно-обґрунтованих витрат на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуг з постачання теплової енергії, сталого проходження опалювального сезону 2022-2023рр., Шепетівське підприємство теплових мереж просить розглянути питання встановлення тарифів на теплову енергію, послуг з постачання теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів, враховуючи вище вказані зміни для розрахунку складових витрат тарифів, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України та  № 239 від 12.09.2018 року.

     Зауваження та пропозиції приймаються за поштовою адресою: пров.Короленка,1а, м.Шепетівка або на електронну адресу: shepetivka_ptm @ukr.net протягом 10 днів (з 06 липня 2022 року до 17:00 год 15 липня 2022 р.) з дня публікації  цього повідомлення в засобах масової інформації. 

Адміністрація Шепетівського підприємства теплових мереж